Menu
Your Cart

Všeobecné obchodní podmínky

Obsah

 1. Doba platnosti
 2. Objednávka, smlouva, kvantitativní omezení
 3. Ceny a náklady na dopravu
 4. dodávka
 5. Vlastnické právo
 6. Právo na zrušení
 7. Záruka a odpovědnost
 8. Platební metody a kupóny
 9. Ochrana dat
 10. Marketingové informace a komunikace se zákazníky
 11. Správce webových stránek
 12. Závěrečná ustanovení
 13. Facebook Pixel1. Platnost

Tyto všeobecné podmínky použití (SPP) se vztahují na všechny objednávky a zásilky mezi Taffy Lilly Ltd., Ulica Stanka Brenčiča 9, 2250 PTUJ (dále jen: Taffy & Lilly) a jeho zákazníky pro internetový obchod www.taffylilly.com

2. Objednávání, uzavírání smluv, množstevní omezení

Objednat

Taffy & Lilly nabízí svým zákazníkům široký výběr produktů pro psy. Kliknutím na produkty nebo popisy produktů získáte zákazníkovi popis produktů, např. množství nebo druh chuti produktu atd. Umístěním na požadované číslo a kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“ se produkt umístí do virtuálního nákupního košíku.

Kliknutím na tlačítko „Zobrazit košík“, které se nachází v internetovém obchodě na pravé straně výše, se kupující dostane na stránku s přehledem a může kdykoli zkontrolovat, které produkty jsou ve svém virtuálním nákupním košíku, a v případě potřeby provést opravy.

Pokud chce kupující dokončit svůj nákup, může pokračovat ve stisknutí tlačítka „KONTROLA“. Registrovaní zákazníci zde mohou zadat své uživatelské jméno a heslo, aby mohli automaticky použít uložené informace o sobě k zadání objednávky. Alternativně se zákazník může zaregistrovat jako nový zákazník a otevřít si svůj účet nebo pokračovat v nákupu bez otevření účtu. V takovém případě musí zákazník na následující stránce uvést svou adresu a fakturační údaje.

Objednávka je dokončena kliknutím na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“. Toto je závazná nabídka.

Při objednávání produktů také souhlasíte s tím, že štítky produktů jsou v anglickém nebo německém jazyce.

Uzavření smlouvy

Prezentace sortimentu v internetovém obchodě slouží pouze pro ilustraci a nepředstavuje závazné nabídky k nákupu. Kupující podá závaznou nabídku na uzavření kupní smlouvy kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“ pro dokončení procesu objednávání. Zákazník poté obdrží automatické potvrzení přijetí objednávky prostřednictvím e-mailu (potvrzení objednávky). Toto potvrzení objednávky ještě nepředstavuje přijetí nabídky. Smlouva se společností Taffy & Lilly nevstoupí v platnost, dokud Taffy & Lilly nezašle objednaný produkt zákazníkovi a nepotvrdí zásilku e-mailem (potvrzení o odeslání).

Množstevní omezení

Nabízené produkty se prodávají pouze v běžných množstvích vhodných pro domácnosti a podnikající osoby.

3. Ceny a náklady na dopravu

Všechny ceny na webových stránkách prodávajícího zahrnují platnou zákonnou daň z obratu. Cena nezahrnuje náklady na dopravu a balné.

Informace o nákladech na dopravu v některých zemích si přečtěte: Informace o přepravě a náklady.

4. Dodání

Orientační dodací lhůta, není-li v nabídce uvedeno jinak, je 2-6 pracovních dnů.

Pokud jsou všechny objednané produkty na skladě, má společnost Taffy & Lilly právo provádět částečné dodávky na vlastní náklady, pokud s tím zákazník souhlasí.

V případě, že Taffy & Lilly není schopna dodat objednaný produkt, protože Taffy & Lilly neobdrží dodávku od svého dodavatele bez vlastní viny, může Taffy & Lilly od smlouvy odstoupit. V takovém případě Taffy & Lilly okamžitě informuje zákazníka a nabídne jí podobný produkt. V případě, že podobný produkt není k dispozici nebo si zákazník nepřeje dodávku tohoto produktu, společnost Taffy & Lilly okamžitě uhradí platbu za již zaplacené produkty bez jakýchkoli poplatků.

Bezcelní doručení probíhá v rámci EU. Při odesílání do zemí mimo EU, zejména do Švýcarska a Srbska, je zákazník odpovědný za jakékoli celní, daňové nebo jiné poplatky.

Pokud jsou přijaté produkty poškozeny v důsledku přepravy, měli byste neprodleně informovat zákaznický servis společnosti Taffy & Lilly. Tímto způsobem má Taffy & Lilly možnost reklamovat reklamaci u dopravce nebo dopravní pojišťovací společnosti. Pokud zákazník nepředloží certifikát o poškození při přepravě, nebudou tím dotčena jeho práva vyplývající ze zákonné záruky.

Pro nejlepší možné splnění objednávek poskytne Taffy & Lilly příslušnou doručovací službu s e-mailovou adresou a, je-li uvedeno, telefonním číslem zákazníka. Toto zprostředkování je povinnou součástí smluvního vztahu se společností Taffy & Lilly.

5. Vlastnické právo

Až do dokončení platby zůstává zboží majetkem společnosti Taffy & Lilly. Před tím, bez souhlasu společnosti Taffy & Lilly, není povoleno žádné zástavy, převod vlastnictví, zpracování nebo konverze zboží.

6. Právo na zrušení

Zákazníci mají 14denní právo na zrušení. Spotřebitel je jakákoli fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za konkrétním účelem, který není určen pro její obchodní nebo nezávislou obchodní činnost. Platí následující pravidla týkající se práva na zrušení a vyloučení. V případě dalších dotazů ohledně zrušení může zákazník kontaktovat naše oddělení zákaznických služeb

Podmínky ukončení

Právo na zrušení

Zákazník má právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Výpovědní lhůta se považuje za 14 dnů ode dne, kdy jste přijali nebo nechali z vaší strany jmenovat třetí osobu jinou než dopravce, poslední zboží v držení.


Abyste mohli uplatnit své právo na zrušení, musíte nás (Taffy Lilly doo, Ulica Stanka Brenčiča 9, 2250 PTUJ, Slovinsko, info@taffylilly.com), s jasným vysvětlením (např. Poštou, e-mailem), informovat o vaše rozhodnutí ukončit tuto dohodu.

Aby byla dodržena výpovědní lhůta, postačí zaslat oznámení o ukončení před uplynutím práva na ukončení.

Ukončení

V případě ukončení této smlouvy vám vrátíme veškeré platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dopravu (s výjimkou dodatečných nákladů, které vám vzniknou, protože jste si vybrali jinou formu doručení než naše standardní standardní doručení), a to nejpozději do 14 dní poté, co jsme obdrželi vaše oznámení o zrušení. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, pro vrácení peněz bude použit stejný způsob platby, jaký byl použit v původní transakci; za žádných okolností vám nevzniknou další náklady na vrácení peněz. Vrácení může být také odmítnuto, dokud nedostaneme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží odeslali zpět, s přihlédnutím k tomu, co bylo provedeno dříve.


Zboží musíte odeslat okamžitě, v každém případě nejpozději do 14 dnů poté, co jste nás informovali o ukončení této smlouvy nebo jste jej doručili:

Warehouse
(Taffy Lilly d.o.o.)
Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Slovinsko


Lhůta se považuje za odeslanou zpět před uplynutím 14 dnů.

Musíte nést náklady na vrácení zboží.

Odpovídáte za jakoukoli ztrátu hodnoty zboží, ke které dojde, pouze pokud je tato ztráta hodnoty způsobena testováním kvality, vlastností a vlastností zboží, pokud jste nedodrželi předpisy.

Vyloučení práva na odstoupení

Právo na odstoupení je vyloučeno z dodání zboží, které není předem vyrobené, ale dominuje mu individuální volba nebo rozhodnutí spotřebitele nebo bylo vyrobeno na míru ke spokojenosti zákazníka k dodání zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo zboží s krátkou životností. , který z důvodu zdravotní péče nebo hygieny není vhodný k vrácení, jakmile je po dodání odstraněna pečeť, která je po dodání přirozeně smíchána s jiným zbožím.

7. Záruka a odpovědnost

Platí zákonné záruky.

Veterinární léčivé dietní potraviny lze používat pouze podle doporučení a pod pravidelným dohledem ošetřujícího veterináře. Vezměte svého mazlíčka pravidelně (každých 6 měsíců) ke kontrole u veterináře během krmení a v případě zhoršení zdravotního stavu vašeho zvířete okamžitě vyhledejte pomoc veterináře. Taffy & Lilly nepřebírá žádnou odpovědnost za následky nesprávného nebo nevhodného použití veterinárních dietních potravin v souladu s předepsaným použitím.

8. Platební metody a kupóny

Platební metody

Produkty lze zaplatit kreditní kartou, Paypal nebo proforma fakturou. Taffy & Lilly si vyhrazuje právo akceptovat pouze konkrétní způsob platby v jednotlivých případech nebo v závislosti na způsobu doručení zvoleném zákazníkem.

Dobírka

Vezměte prosím na vědomí, že dobírku lze provést pouze HOTOVOSTÍ a že maximální částka platby v hotovosti je 500 EUR. Upozornění: V případě, že po platbě nezaplatíte třikrát, systém vám již automaticky neumožňuje zvolit platbu metoda po další objednávce!

Platba kreditní kartou

Po platbě kreditní kartou následuje okamžitý poplatek při online objednávce zboží (přijímáme karty MasterCard a Visa).

Hotovost předem

V případě platby za zboží na proforma faktuře musí být částka faktury převedena na níže uvedený bankovní účet do 7 dnů od přijetí potvrzení objednávky.

Podrobnosti o bankovním převodu:

Taffy Lilly d.o.o.
Ulica Stanka Brenčiča 9, 2250 PTUJ, Slovinsko
TRR: 1010 0005 7793 565
IBAN: SI56 1010 0005 7793 565
SWIFT (BIC): BAKOSI2X

Kupóny

V případě uplatnění poukázek se berou v úvahu zvláštní podmínky pro uplatnění poukázek. minimální množství objednávky, platnost atd. Příslušné informace jsou uvedeny na kupónech. V každém případě lze při jednom nákupu uplatnit pouze jeden kupón. sleva na jednu objednávku. Výběr hotovosti ani následné vyúčtování u předchozích objednávek není možné. Další prodej není povolen.

Transakční náklady

V případě opožděného výplaty zákazníka se k kupní ceně připočte úrok z důvodu zpoždění o 5 procentních bodů nad základní sazbu ECB. Pokud zákazník není konečným spotřebitelem, je úrok způsoben zpožděním o 8 procentních bodů nad základní sazbu. Taffy & Lilly si vyhrazuje právo požadovat vyšší náhradu za oznámení o zpoždění.

Účty

Zákazník souhlasí s přijímáním faktur elektronicky. Elektronické faktury budou zasílány na e-mailovou adresu klienta jako soubor PDF.

9. Ochrana údajů

Společnost Taffy & Lilly bere ochranu údajů svých zákazníků velmi vážně. Ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Taffy & Lilly jsou k dispozici zde.

10. Marketingové informace a komunikace se zákazníkem

Když zákazník uzavře smlouvu se společností Taffy & Lilly a uvede svou e-mailovou adresu, má Taffy & Lilly právo použít tuto e-mailovou adresu zákazníka k přímé inzerci podobných produktů nebo služeb, pokud zákazník uvede svou elektronickou adresu název tomu neodporoval. Zákazník má vždy právo kdykoli odmítnout použití e-mailu (e-mailu) zasláním zprávy na adresu info@taffylilly.com nebo nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, a to bezplatně, s výjimkou nákladů na stahování podle základního tarifu.

11. Správce online obchodu

Taffy Lilly d.o.o.
Ulica Stanka Brenčiča 9, 2250 PTUJ
Slovinsko
Okresní soud: Ptujsky soud
DIČ: SI19910282

12. Závěrečná ustanovení

V případě, že se ustanovení těchto všeobecných podmínek stanou neplatnými nebo nevymahatelnými, smlouva zůstane v platnosti až do konce a použije se slovinské právo. Tato volba práva je platná, pouze pokud není v rozporu s platnými právními ustanoveními práva země, ve které má spotřebitel v době jeho objednávky bydliště.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Poskytovatel v návaznosti na právní normy neuznává žádného poskytovatele mimosoudního řešení spotřebitelských sporů za příslušného k řešení spotřebitelského sporu, který by spotřebitel mohl zahájit podle zákona o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

Dle platné legislativy poskytovatel zveřejňuje elektronický odkaz na platformu pro online řešení spotřebitelských sporů (SRPS). Platforma je zákazníkům k dispozici zde:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

Výše uvedená úprava pochází ze zákona o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o online řešení spotřebitelských sporů a změně nařízení (ES) č. ) Ne. 2016/2004 a směrnice 2009/22/ES

13. Oznámení o používání pixelů na Facebooku

Taffy & Lilly používá Facebook Pixel, analytický nástroj pro výkon reklam poskytovaný sociální sítí Facebook. Facebook Pixel vlastní společnost Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, nebo pokud se nacházíte v EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Facebook Pixel je přímo připojen k sociální síti Facebook. Když navštívíte web Taffy & Lilly, do vašeho zařízení se uloží soubor cookie, který vám pomůže zobrazit relevantní reklamy při příštím přihlášení k účtu Facebook. Facebook Pixel pomáhá optimalizovat reklamu a umožňuje uživatelům zobrazovat relevantní a potenciálně nežádoucí reklamy na Facebooku. Kromě toho můžeme pomocí služby Facebook Pixel určit, kolik uživatelů klikne na konkrétní reklamu na Facebooku. To nám pomáhá vyhodnotit výkonnost našich reklam na Facebooku pro statistické účely a průzkum trhu. Shromážděné informace nám neumožňují určit totožnost uživatele. Další informace o tom, jak Facebook shromažďuje a používá tyto informace a jak chránit vaše soukromí, najdete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku na Facebooku. Pokud si nepřejete, aby vaše informace byly shromažďovány nebo použity k zobrazování reklam na Facebooku, můžete uplatnit své právo na výběr z Facebooku Pixel. Můžete to udělat po přihlášení na Facebook a následování tohoto odkazu. Vybraná nastavení jsou nezávislá na platformě a platí pro stolní i mobilní zařízení.